Thiết kế Poster là một phương pháp quảng cáo rất hữu hiệu khi nói đến khía cạnh thu hút sự chú ý. Một poster được thiết kế tốt có thể đạt hiệu quả cao hơn bất kỳ hình thức truyền thông khác. Poster là những hình ảnh khổ lớn mang nội dung quảng cáo hình ảnh, gắn liền với việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hoạt động của doanh nghiệp bạn. Thiết kế Poster sẽ giúp bạn truyền đạt thông tin đến người xem một cách ngắn gọn và súc tích nhất.         

Poster - Banner

poster 15