Các Loại ấn phẩm dùng cho văn phòng là hình ảnh đặc trưng không thể thiếu để thể hiện nét đặc trưng riêng biệt cho hình ảnh công ty.
Ấn phẩm văn phòng mang hình ảnh của doanh nghiệp cũng như thương hiệu quảng bá cho khách hàng.

Gói thiết kế ấn phẩm văn phòng:
- Namecard - Phong bì thư A4, A5 - Letter head - Folder - Thẻ nhân viên - Sổ công tác - Thư mời - Thiệp chúc mừng - Bìa đĩa, nhãn đĩa CD, DVD - Hóa đơn, biểu mẫu giấy tờ các loại...

 

Ấn phẩm VP

apvp 16
apvp 2
apvp 3
apvp 48
apvp 5
apvp 6
apvp 7
apvp 8a
apvp 9
apvp 11